Месец: април 2022

Статии

Някои основни позиции на работническия интернационализъм

Империализмът не е международно налагане на най-силната държава върху останалите национални държави. Империализмът е исторически феномен, свързан с глобалното развитие на капиталистическия начин на производство.

Прочети още