СтатииПрочети ощеТеория

Нашите основни позиции

Конфликт е политическа организация, родена от синдикалния опит и убеждението, че българската левица трябва да се предефинира и да защити работническите идеи срещу пълзящия национализъм и триумфиращия капитализъм. Тук представяме шест точки, които смятаме, че е важно да бъдат дефинирани, ако искаме да си върнем властта над живота си и да се борим за едно по-справедливо общество.

Капитализъм и труд

Капитализмът днес доминира в целия свят – от най-дълбоките минни галерии на Третия свят до най-високите корпоративни офиси в първия. В исторически план, капитализмът е изиграл своята прогресивна роля в освобождаването на потенциала на производителните сили, но днес той представлява пречка за тяхното развитие.

В същото време, той винаги е носил белезите на една хищническа система, основана на експлоатацията на човешкия труд, пораждаща неравенство, социален упадък и екологични катастрофи. Тези, които имат пари, смятат, че могат да се справят сами. Осъзнавайки несъстоятелността на този избор за обществото, ние защитаваме стойността на труда и интересите на тези, които произвеждат богатството. И тъй като телата ни невинаги ни позволяват да работим, ние подкрепяме онези, които нямат възможност да го правят, чрез система на солидарност, финансирана от труда и защитена от спекулации.

Отвъд непосредствената защита на заплатите и условията на живот на работниците, ние трябва да начертаем контурите на една по-рационална посткапиталистическа икономическа система, основана на свободата, солидарността и равенството, способна да отговори на глобалните предизвикателства, пред които е изправено човечеството.

Екология

За разлика от собствениците на капитал, работниците разполагат само с телата си като работна сила и с общите ресурси като земя, въздух и вода. 

Ето защо ресурсите трябва да се управляват колективно, а вредното производство да бъде преустановено. Екологичната катастрофа представлява най-непосредствената заплаха за човечеството, наред с ядреното самоунищожение.

След триста години ускорена индустриализация и капиталистическо разточителство е ред на човечеството да плати сметката и най-бедните части на света вече го правят. За съжаление, настоящата икономическа система, разчитаща на безкраен растеж, както и настоящата световна политическа система, основана на конкуриращи се и воюващи държави, са напълно неспособни да решат екологичните проблеми на настоящето и бъдещето.

Ето защо ние категорично се противопоставяме на заблудите на така наречения „зелен капитализъм“ и призоваваме за радикален подход към екологията, който да свързва ежедневните ни борби с тази за екологичносъобразно бъдеще, което може да бъде постигнато единствено и само чрез радикално скъсване с капитализма.

Революция

Вярваме, че промяната може да бъде постигната чрез революция, а не чрез леки реформи. На теория реформите са инструмент за подобряване на съществуващата система, но на практика те са ефективно средство за нейното запазване и възпроизвеждане.

Революцията, от друга страна, е сриване на установения ред, което прави възможно предефинирането на баланса на силите в дадено общество. Революцията, за която призоваваме, ще бъде ръководена от работниците и ще им възложи задачата да се организират, за да поемат колективно контрола над средствата за препитание.

Революцията ще бъде възможна само когато решаваща маса от хора има алтернатива, която да защитава и за която да се бори. Веднъж щом революцията е в ход, ние не ще отстояваме наивната визия за идеален свят без конфликти на интереси, пък било то и този път само между работници. Революцията предефинира, но никога не премахва баланса на силите. Затова и тя никога не ще е окончателна. Ще трябва неспирно да сме нащрек за новите дисбаланси и противоречия, които ще се създават.

Синдикати

Синдикатът е институция, която представлява работниците срещу работодателите в контекста на класовата борба. Синдикатите възникват, когато работниците осъзнаят, че са по-силни, щом заедно защитават правата си в рамките на едно предприятие. Следователно те са институции, основани на принципите на солидарността и класовата борба.

За съжаление, подобно на всички  институции, те рискуват да действат само за да запазят себе си и, опитвайки се да лавират между интересите на членовете си, шефовете и държавата, често са готови да предадат работниците. Ето защо ние подкрепяме идеята за самоорганизация.

Не чакайте синдикатът да ви каже какво да правите, за да се защитите. Организирайте се, станете участници в собствените си борби и вземайте самостоятелни решения.

Държавен капитализъм

Руската революция от 1917 г. разтърси света и беше един от редките моменти в историята, когато световната работническа революция изглеждаше възможна. Но неуспехът на световната революция неизбежно доведе до неуспех на руската революция.

Системата, изградена върху нейните руини, беше накичена с етикетите „социализъм“ и „комунизъм“, но всъщност беше силно централизиран и авторитарен държавен капитализъм, който, макар и понякога ефективен според капиталистическите стандарти, в крайна сметка се срина под тежестта на собствените си противоречия.

Ето защо ние се противопоставяме на всякакви призиви за възстановяване на съветския модел. Той не е много различен от формата на сегашната китайска държава. Същата демонстрира повече, че капитализмът поначало не се интересува от демокрацията, отколкото че комунизмът би се провалил.

Дискриминация

Ние сме против всички видове дискриминация – етническа, религиозна, сексуална. Вярваме, че дискриминацията до голяма степен е свързана с историята, формата и изискванията на икономическата система, в която живеем.

Управляващите имат нужда да ни разделят, за да ни управляват по-лесно. Всъщност расизмът и всички други форми на дискриминация са политически избор: да се дехуманизира част от населението, за да се оправдае неравенството в богатството и правата. 

Ако подкрепяте тази идеология, приемате риска един ден да станете мишена на този произволен избор. Ако не го направите, печелите съюзници в борбата за запазване на правата на всички работници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *